OR

 

Onze school heeft een zeer actieve ouderraad. Deze ouderraad bestaat uit een aantal ouders en 2 leerkrachten en heeft als doel de school te ondersteunen bij het organiseren van feestelijke gebeurtenissen tijdens het schooljaar. Dit zijn bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, de Feestelijke ouderavond en de laatste schooldag. Om deze festiviteiten goed te kunnen organiseren en af te stemmen op de school, vergadert de OuderRaad ongeveer één keer per maand. Regelmatig wordt er hulp gevraagd om deze activiteiten goed te laten verlopen. Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van €30,- per kind. Hiervan worden de diverse activiteiten bekostigd. Bij wisseling van ouderraadsleden zal er een oproep worden verspreid via de mail.