Nieuwe leerlingen

Aanmelden

Indien u uw kind bij ons wilt aanmelden, kunt u een afspraak maken met de directeur van onze school. Hij nodigt u dan uit voor een kennismakingsgesprek waarin u informatie krijgt over onze school. Natuurlijk kunt u dan ook zelf vragen stellen en geven wij u en uw kind een rondleiding. U krijgt daarna een mapje met de schoolgids, een inschrijfformulier en een oudervragenlijst over verschillende ontwikkelingsaspecten van uw kind mee.
Wij hebben geen vaste instroommomenten in een schooljaar. Het wennen en de datum van instroom bespreken we met u en plannen we in overleg.

U kunt hiervoor een afspraak maken met Michäel Venema, de directeur van de school, via directie.springplank@opron.nl of 0598-431212