Ons gebouw

De school is sinds mei 2022 gehuisvest in een modern schoolgebouw, dat volledig is aangepast aan de huidige normen en eisen ten aanzien van onderwijshuisvesting. De school is gelegen aan de rand van het dorp. Bij de school zijn ruime parkeerplaatsen voorhanden voor ouders die hun kind(-eren) komen brengen of halen. 
 
De school beschikt over een veilige speelplaats met speeltoestellen, die aan de veiligheidseisen voldoen. In de school is tevens een bibliotheek voor kinderen ingericht. Het gebouw wordt gedeeld met een andere school en Kidsfirst (opvang). De sporthal is naast de schoolgevestigd. Ook zijn 2 logopedisten en een kind-ouderondersteuner aanwezig. Het gebouw wordt daarnaast ook nog gebuikt voor fysio, muziekonderwijs en ander activiteiten die horen bij een verlengde schooldag. Op loopafstand zijn de sportvelden en het centrum van het dorp te vinden.