Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de medezeggenschapsraad?

 • De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan van de school en behartigt de belangen van de school, de ouders, de leerlingen en de leerkrachten.
 • De leden van de oudergeleding van de MR worden gekozen door ouders.
 • De leden van de personeelsgeleding van de MR worden gekozen door personeelsleden.

Wie zit er in de medezeggenschapsraad?

 • De oudergeleding bestaat uit:
 • Elise Schuth, notulist (moeder van Thom, groep 5)
 • Gertina Wind (moeder van Martine, groep 1 en Annemarie, groep 3)
 • Lianne Reilink (moeder van Lisa, groep 1)
 • De personeelsgeleding bestaat uit:
 • Joep Imminga (leerkracht groep 8)
 • Marloes Hindriks (leerkracht groep 1/2)
 • Jutta Hillebrand, voorzitter(leerkracht groep 5/6)

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Veel beslissingen worden genomen in overleg met de MR. De directeur gaat in overleg met de MR en vraagt om advies of instemming van de MR.

Onderwerpen die aan bod komen gedurende het schooljaar zijn onder andere:

 • Het schoolplan
 • De schoolgids
 • De financiën
 • De formatie
 • Het taakbeleid
 • De schooltijden en vakanties
 • Nieuwbouw
 • De hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage

De vergaderingen en de notulen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Mocht u het leuk vinden om een keer een vergadering bij te wonen, dan bent u van harte welkom. Mocht u de notulen in willen zien, dan kunt u een mail sturen naar de MR. De vergaderingen worden gehouden in de school of online. Mocht u vragen hebben, of een vergadering bij willen wonen, dan kunt u mailen naar mr.springplank@opron.nl of contact opnemen met één van de leden van de MR.