Floralia 22 september 2023

Stichting Floralia Siddeburen

Eén keer per jaar vindt de Floralia plaats in en om het schoolgebouw van OBS de Springplank te Siddeburen. De datum wordt meestal gepland op de vrijdag 1 of 2 weken voor de start van de Siddebuurster feestweek.

De Floralia bestaat sinds 1958

De planten staan bij de jaarlijkse Floralia centraal: in het voorjaar krijgen de kinderen een plantje en zaden mee. Ze verzorgen deze en in het najaar vindt de plantententoonstelling plaats.

Om alles nog leuker te maken is de Floralia in de loop der jaren uitgegroeid tot een heel festijn met diverse spelonderdelen, zoals blikgooien, touwtje trekken, Rad van Avontuur, enveloppenspel, suikerspin of popcorn, limbodansen en nog veel meer. Op de website van de school is een tekst te vinden met informatie over de Floraliacommissie.

De Commissie

De commissie bestaat minimaal uit 8 ouders; 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 5 leden. Tevens wordt de commissie bijgestaan door 2 leerkrachten.

Nieuwe commissieleden worden eerst voorgedragen in de commissie voordat ze eraan kunnen deelnemen. Wanneer een commissielid wil stoppen dient dit 1 jaar van te voren worden gemeld zodat er voldoende tijd is om een nieuw lid te werven en taken over te dragen.

De Floralia kan echter niet plaatsvinden zonder de hulp van veel ouders op de avond zelf.

Voorzitter     Agnes Spithorst
Secretaris     Jutta Hillebrand
Penningmeester     Caroline van der Scheer
Leden     Rudie Bruins
Saskia van der Woude
Luuk Weitering
Andrea Westers
Sandra de Ruiter

Contactgegevens

Stichting Floralia Siddeburen
Hoofdweg 83
9628 CL Siddeburen
Stichtingfloraliasiddeburen@gmail.com
KvK nr.: 84848650
RSIN nr.: 863410686