Oudervereniging obs de Springplank

O.B.S. De Springplank heeft een actieve oudervereniging en deze heeft binnen de school een belangrijke rol. Samen met de leden van de vereniging worden allerlei leuke en belangrijke activiteiten georganiseerd. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Koningsspelen. De oudervereniging bestaat uit maximaal 12 deelnemers en is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die hun steentje willen bijdragen. Jaarlijks wordt hiervoor een oproep gedaan.

De leden die dit schooljaar zitting hebben in de oudervereniging zijn:

 • Sandra de Ruiter (personeelsgeleding)
 • Marcia Veldman (personeelsgeleding)
 • Ingrid Meijer-Zuidema (oudergeleding)
 • Saskia van der Woude (oudergeleding)
 • Elise Schuth (oudergeleding)
 • Marianne Fransens (oudergeleding)
 • Rebecca Nienhuis (oudergeleding)
 • Linda Kuper (oudergeleding)
 • Monique Reitsma (oudergeleding)
 • Esther van de Velde (oudergeleding)
 • Nathalie Schutter (oudergeleding)
 • Linda de Wilde (oudergeleding)

De oudervereniging is geregistreerd bij de KVK onder nummer: 84018909