Openbaar onderwijs

Onze school is een openbare school, wat inhoudt dat de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar onderwijs de basis vormen voor het gehele onderwijsgebeuren in onze school. Het openbaar onderwijs wil een afspiegeling zijn van de totale maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij die democratisch is, waarin mensen voor hun mening mogen en durven uitkomen, en elkaars meningen en ideeën willen en kunnen respecteren. Het grote belang van het willen en kunnen leven in een maatschappij, waarin niet gediscrimineerd en gepest wordt op basis van geloofsovertuiging, culturele achtergronden, nationaliteit, of op welke wijze dan ook, staat in het openbaar onderwijs voorop.

De openbare basisschool “De Springplank” is dan ook een school, die open staat voor kinderen uit alle geledingen en geloofsrichtingen van onze maatschappij. Door samen te leren en samen te spelen in onze school, leren de kinderen samen te leven en elkaars meningen en denkbeelden te respecteren. 

Extra aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden wordt in groep 7 en groep 8 geboden door de mogelijkheid bij een facultatieve leerkracht lessen van levensbeschouwelijke aard te volgen.

Er is een keuzemogelijkheid uit:

  • Lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), gegeven door een leerkracht van het Humanistisch Verbond.
  • Lessen Geestelijke Stromingen, gegeven door een leerkracht van de Ned. Herv. kerk.