Onze visie

Veiligheid, vertrouwen, plezier en een goede sfeer zijn bij ons op school kernwoorden waar we veel waarde aan hechten. We zijn een openbare school waar iedere leerling gezien wordt zoals hij/zij is en waar we uitgaan van mogelijkheden. Een goede doorgaande lijn staat bij ons hoog in het vaandel. Samenwerken vinden wij belangrijk en hierbij zoeken we de verbinding met het dorp, de verenigingen en onze ouders.

In onze groepen werken we vanuit structuur en duidelijkheid en streven naar een goed pedagogisch klimaat. De leerlingen komen door middel van verschillende werkvormen tot leren waarbij de betrokkenheid wordt vergroot. De leerkracht neemt hierin een observerende en begeleidende rol. Daarnaast bieden wij een uitdagende leeromgeving en leerplekken waar onze leerlingen geprikkeld en uitgedaagd worden om hun talenten te ontwikkelen op hun eigen manier.

Leerlingen voelen zich veilig, ontwikkelen zelfvertrouwen en zijn zelfstandig. We betrekken ze bij hun eigen leerproces en leren ze bewust te worden van hun ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen en spreken deze ook naar ze uit. Leerlingen worden gecomplimenteerd voor hun inzet, geduld en doorzettingsvermogen en aan het eind van hun basisschooltijd hebben ze hun talenten ontwikkeld en bezitten ze de vaardigheden die ze nodig hebben om de volgende stap te zetten in de maatschappij.