• de school

  • slider 5

  • obs de Springplank

  • slider 2

  • slider 4

Nieuws

We zullen regelmatig voorzien in het plaatsen van het laatste nieuws, een regelmatig bezoek aan onze site is dan ook zeker de moeite waard!

Kalender

We verwerken jaarlijks onze activiteiten in een pdf bestand ter inzage, zie de link naar het bestand hieronder.

Hieronder treft u onze jaarkalender,  jaarkalender 2019-2020:

Download the PDF file .

De School

Introductie van de school!

 school

Onze school is een openbare school, hetgeen inhoudt dat de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar onderwijs de basis vormen voor het gehele onderwijsgebeuren in onze school.

Het openbaar onderwijs wil een afspiegeling zijn van de totale maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij die democratisch is, waarin mensen voor hun mening mogen en durven uitkomen, en elkaars meningen en ideeën willen en kunnen respecteren. Het grote belang van het willen en kunnen leven in een maatschappij, waarin niet gediscrimineerd en gepest wordt op basis van geloofsovertuiging, culturele achtergronden, nationaliteit, of op welke wijze dan ook , staat in het openbaar onderwijs voorop. De openbare basisschool “De Springplank” is dan ook een school, die open staat voor kinderen uit alle geledingen en geloofsrichtingen van onze maatschappij.

 

Door samen te leren en samen te spelen in onze school, leren de kinderen samen te leven en elkaars meningen en denkbeelden te respecteren. Dus ………NIET APART, MAAR SAMEN.

 

Op deze site kunt u nog meer informatie over onze school vinden:

www.scholenopdekaart.nl

 

 

 

Opvang

Hieronder vindt u informatie over onze opvangmogelijkheden...

Slochterborgje

Uw kind kan gebruik maken van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) bij ons op school. Dit wordt gecoördineerd door Kindercentrum Slochterborgje. De TSO is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De kosten bedragen € 2,– per keer bij een contract van 40 weken of  € 2,15 per keer bij gebruik van een strippenkaart.

Voor inschrijving en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, Thea Knollema. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag van 9:00 uur tot 14:00 uur en op vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur telefonisch te bereiken op: 06-51779114 of via het mailadres: tso@slochterborgje.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.slochterborgje.nl. Hier kunt u ook een informatiefolder aanvragen.

 

BSO in je Sas

BSO in je Sas verzorgt voor- tussen- en naschoolse opvang.

Openingstijden 7:30 tot 18:00 uur, andere tijden eventueel in overleg mogelijk.

Contact:            BSO in je Sas

Noorderholt 29 9628 BV  Siddeburen

tel. 06-12425810

www.bsoinjesas.nl

Contact

Mail ons gerust uw vragen en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Telefoon: 0598 431 212

Email: mailbox@obs-de-springplank.nl

 

Poststraat 1

9628 AA

Siddeburen