Luizencontrole

Op elke woensdag volgend op elke vakantie wordt door het LOT team (Luizen Opsporings Team) van onze school bij de kinderen een hoofdluiscontrole gehouden. Deze vorm van hoofdluisbestrijding heeft in het afgelopen schooljaar bewezen zeer effectief te zijn en wordt dan ook verder voort gezet. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kinderen op het voorkomen van hoofdluis worden gecontroleerd, dan kunt u dit schriftelijk melden bij onze schooldirecteur. Mocht u zelf hoofdluis bij uw kind(eren) constateren, dan is het fijn dat u dat meldt. We kunnen dan de andere ouders van de groep informeren en vragen om de kinderen extra te controleren. Dit gebeurt uiteraard anoniem.luizencontrole