Passie en Talent

website 4

Binnen onze school werkt groep 8 met Passie en Talent. Passie & Talent is een uniek programma voor leerlingen om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren. Het programma bestaat uit thema’s als: leren, samenwerken, communicatie, projectaanpak en probleemaanpak. Wij werken met deze thema’s volgens een vaste cyclus aan het vergroten van hun inzicht en vaardigheid in ‘leren hoe te leren’, in welke talenten zij van nature hebben en hoe zij deze verder kunnen benutten en ontwikkelen. Tegelijkertijd krijgen zij door het volgen van deze cyclus ook inzicht hoe anders dit bij anderen eruit kan zien. De leerkrachten van groep 8 zijn specifiek opgeleid om met dit programma te kunnen werken.

 

Wij werken in een vaste leercyclus aan een aantal thema’s en met elk thema starten we vanuit de eigen ervaringen. De thema’s ‘Zo ben ik’ , ‘Zo praat ik’, ‘Zo leer ik’ , ‘Zo werk ik samen’ , komen aan de orde. We gebruiken hierbij het talentenboek en de leerlingen houden een portfolio bij.

Leerlingen krijgen inzicht in wie ze zijn, hoe ze leren, hoe ze communiceren en samenwerken.

Op groepsniveau ontwikkelen de leerlingen begrip en vaardigheid in het werken met onderlinge verschillen.

website 1 website 2 website 3

op oktober 9 | door

Reacties zijn gesloten.